Home » училищни планове

училищни планове

Училищен план-прием 2024-2025 г.

Прием на ученици в I клас

Прием на ученици в V клас

Стратегия за развитието на ОУ с. Изгрев

Годишен план с календар на дейностите

Етичен кодекс за поведение на училищната общност

План програма за дейностите по безопастност по пътищата

План за контролната дейност на директора

Правилник за дейноста на училището

Училищна програма за свободните часове, които се водят от учители неспециалисти по време на заместване на отсъстващия учител

План за сигурност

План за квалификационна дейност

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес

План за защита при бедствия на пребиваващи

План за превключване от присъствено обучение към ОЕСР при необходимост

Правила за работа в системата на училищното образование при извънредна ситуация, при необходимост

Правилник за вътрешния трудов ред в училището

Правилник за дейноста на училището

Правилник за осигуряване на безопастни условия на възпитание, обучение и труд

Училищен план за противодействие на училищния тормоз

Училищен учебен план за VII клас

Училищен учебен план за V и VI клас

Училищен учебен план за III и IV клас

Училищен учебен план за I и II клас

План-прием 2023-2024 г

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в дейността на училището

Училищна програма за ранно напускане на ученици

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Заповед за системата от символи

Система от символи на качествени показатели за оценяване на резултати от изпитванията на учениците от I, II и III клас

УЧЕБЕН ПЛАН 1-ви и 2-ри клас

УЧЕБЕН ПЛАН 3-ри и 4-ри клас

УЧЕБЕН ПЛАН 5-ти и 6-ти клас

УЧЕБЕН ПЛАН 7-ми клас

 

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930