Home » Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

Настоящият Проект се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Проектът е на обща стойност 109562541.93 лв. и е с продължителност на изпълняваните дейности 35 месеца.

   Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID–19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Дейности, по които ОУ „Петко Рачев Славейков“, с. Изгрев участва в проекта:

  • Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи: – Получени бяха 7 броя лаптопи и 3 броя таблети за ученици и 3 броя лаптопи за педагогическите специалисти с цел обезпечаване на учебния процес в условията на криза и осигуряване на непрекъснат учебен процес в случай на преминаване към обучение в електронна среда. Техниката ще бъде предоставена за временно ползване на учениците/учителите.
  • Дейност 2 – Провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда:

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ

Тема на обучението: „Обучение от разстояние в електронна среда в Microsoft Teams”

Продължителност на обучение: 4 учебни часа

Дата Времетраене Група
14.10.2022 г. 14:50 – 15:25  I – II клас
15:35 – 16:10
21.10.2022 г. 14:50 – 15:25  I – II клас
15:35 – 16:10

Дейност 5 Подкрепа за допълнително присъствено обучение поради пропуски от учебния образователен процес по Български език и литература и Математика.

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930