Home » обществен съвет

обществен съвет

Покана до председателя и членовете на обществения съвет/10.06.2024 г.

Покана до председателя и членовете на обществения съвет/22.04.2024 г.

Покана до председателя и членовете обществения съвет/01.03.2024 г.

Покана до председателя на обществения съвет/15.01.2024 г.

Протокол 1 на обществения съвет 2024 г.

Протокол 2 на обществения съвет 2024 г.

Протокол 3 на обществения съвет  2024 г.

Протокол 4 на обществения съвет 2024 г.

Годишен отчет на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол 1 на обществения съвет 2023 г.

Протокол 2 на обществения съвет 2023 г.

Протокол 3 на обществения съвет 2023 г.

Протокол 4 на обществения съвет 2023 г.

Протокол 5 на обществения съвет 2023 г.

Протокол 6 на обществения съвет 2023 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 „Петко Рачев Славейков”

село Изгрев, община Венец, област Шумен, ул. „Лудогорие” № 51,

тел.: 05343 5378, 0884094236 е-mail: iz_grev1@abv.bg

Покана II заседание Обществен съвет за 2023 година

В изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, , т. 8, т. 10, ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на второ заседание на Обществения съвет към училището за 2023 г., което ще се проведе на 23 март 2023 г. от 15.00 часа в компютърния кабинет на училището.

Дневен ред:

  1. Съгласуване на избора на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебна 2023/ 2024 година, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
  2. Изразяване на становище по училищния план-прием за първи клас и пети клас за учебната 2023/ 2024 година;
  3. Представяне на проект на бюджета за 2023 г. за изразяване на становище. Разни.

Изх. № РД 12 – 241 /01.09.2020 г.

ДО ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, С. ИЗГРЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

    На 11.09.2019 г. от 10 часа в ОУ “П.Р.Славейков“ с. Изгрев ще се проведе заседание на обществения съвет със следния дневен ред:

  1. Одобряване на Стратегия за развитие на училището за учебната 2020/2021 година
  2. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020/2021 година
  3. Съгласуване на учебните планове за учебната 2020/2021 година.
  4. Разни

Присъствието е задължително!

С уважение,Ербил Кадиров

директор ОУ „Петко Рачев Славейков”,с.Изгрев

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930